USŁUGA CHROMOWANIA NATRYSKOWEGO I KOLORYZUJĄCEGO

Po­le­ga na uzy­ski­wa­niu efek­tu lu­stra w do­wol­nym ko­lo­rze przy uży­ciu specjali­stycz­nego składu chemicznego.
Tech­no­lo­gia z któ­rej ko­rzy­stamy to proces złożony z 7-8 warstw z cze­go każ­da war­stwa jest wy­grze­wa­na pie­co­wo w różnych tem­pe­ra­tu­rach i przez określo­ny czas.

DOSTĘPNE KOLORY

Dostępne kolory chromu: srebrny, czarny, czerwony,fioletowy, złoty, zielony, niebieski, miedziany itd. Bardzo dobra trwałość oraz spektakularny efekt wizualny! Zajmujemy się renowacją jak i tylko samym chromowaniem na powierzchni przygotowanej przez klienta.

MATERIAŁY

Materiały na któ­re moż­na na­ło­żyć dekoracyjny chrom na­try­sko­wy: wszelkiego rodzaju matalowe przedmioty, odlewy, aluminium i jego stopy, Szkło, porcelana gips wszystkie rodzaje plastików i tworzyw sztucznych (PP, PE, ABS, HDPM, PP+PE, PP+HDPM, PC, PS, Nylon, Plexi itd.), Materiały z włókna szklanego, wyroby piankowe,

ZNAJDŹ NAS ! 

Email: dst.duse@interia.pl
Tel: dst.fie2.wp.pl
Adres: Strzelin ul. Rycerska 5

Close Menu